09/04/2020 02:04 PM

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau Thông báo trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid - 19, từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020 cơ ...

01/04/2020 02:33 PM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau có Thông báo số 122/TB-BHXH ngày 01/4/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch ...

Danh sách Đại lý thu BHXH, BHYT, tính đến 30/6/2020

Danh sách Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau (tính đến ngày 31/03/2020)

Thông báo số 123/TB-BHXH ngày 03/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19