30/07/2020 03:37 PM

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện U Minh được BHXH tỉnh Cà Mau giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là 109.233 người, số ...

20/07/2020 02:44 PM

Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành kịp thời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong việc thực ...

20/07/2020 09:17 AM

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-STP-BHXH ngày 14/7/2020 giữa Bảo hiểm xã hội và Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau về phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật ...

20/07/2020 09:04 AM

Với chủ đề “Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) là điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, “Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) vì sức ...

17/07/2020 04:55 PM

Ngày 10/7/2020, Trung tâm dịch vụ việc làm – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2020 tại Nhà văn ...

14/07/2020 09:13 AM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2043/KHLT-BHXH-BĐVN của Bảo hiểm xã hội và Tổng Công ty Bưu điện Việt nam. Ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Cà ...

29/06/2020 03:04 PM

Thực hiện Quyết định số 2368/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau về việc phân công các sở, ban ngành, đơn vị phụ trách địa bàn xã ...

24/06/2020 08:50 AM

(CMO) Trung bình mỗi ngày, quầy giao dịch bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Cà Mau tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ. Nhờ ...

23/06/2020 10:53 AM

Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực những năm gần đây, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của xã Hòa Thành đã đạt được ...

23/06/2020 10:48 AM

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 04/6/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau ...

Bảo hiểm xã hội huyện U Minh vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020

Hội nghị sơ kết công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hiển tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đa dạng công tác phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cà Mau ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau - chung tay xây dựng nông thôn mới

Bảo hiểm xã hội giảm thủ tục giao dịch

Xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nông thôn mới tại xã Phú Tân Huyện Phú Tân