Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau - chung tay xây dựng nông thôn mới

29/06/2020 03:04 PM


Thực hiện Quyết định số 2368/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau về việc phân công các sở, ban ngành, đơn vị phụ trách địa bàn xã xây dựng nông thôn mới; theo đó Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau được phân công phụ trách xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn và xã Tân Lộc, huyện Thới Bình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định được nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh phân công, ngày 18/02/2020, BHXH tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ- BHXH về việc thành lập “Tổ công tác phụ trách xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu”, thường xuyên chỉ đạo BHXH huyện Thới Bình và BHXH huyện Năm Căn tiếp tục phối hợp với UBND xã Tân Lộc huyện Thới Bình và UBND xã Hiệp Tùng huyện Năm Căn rà soát các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, ngày 27/6/2020, BHXH tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với gần 70 đại diện hộ gia đình xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

Quang cảnh buổi đối thoại chính sách BHXH, BHYT

Thông qua buổi tuyên truyền, đối thoại về BHXH và BHYT, đã nâng cao được nhận thức của bà con về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, kết quả có 62 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Người dân làm thủ tục và nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện

Nhân buổi đối thoại này, BHXH tỉnh cùng với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã hỗ trợ một phần mức đóng cho gần 100 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; đồng thời tặng 20 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Hiệp Tùng huyện Năm Căn.

 

An Long

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau