Cà Mau ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

14/07/2020 09:13 AM


Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2043/KHLT-BHXH-BĐVN của Bảo hiểm xã hội và Tổng Công ty Bưu điện Việt nam. Ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Cà Mau cùng với cả nước tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – Tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình”.

 

Lễ ra quân được tổ chức chặt chẽ, khoa học, chương trình chạy diễu hành Roadshow đảm bảo an toàn giao thông.

Kết quả trong ngày tổ chức Lễ ra quân, toàn quốc có 23.477 người tham gia BHXH tự nguyện và 29.438 người tham gia BHYT. Cà Mau là 01 trong 15 tỉnh được được điển hình về phát triển đối tượng tham gia, cụ thể trong ngày 11/7/2020 có 611 người tham gia BHXH tự nguyện và 743 người tham gia BHYT, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020./.

An Long

BHXH tỉnh Cà Mau