Bảo hiểm xã hội huyện U Minh vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020

30/07/2020 03:37 PM


Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện U Minh được BHXH tỉnh Cà Mau giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là 109.233 người, số tiền thu quỹ BHXH, BHYT là 135 tỷ 954 triệu đồng.

Tính đến tháng 07/2020, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được 115.229/109.233 người, đạt tỷ lệ 105% so với chỉ tiêu giao; trong đó đặc biệt chú ý là đối tượng tham gia BHXH tự nguyệt đạt tỷ lệ 112,54%, các đối tượng còn lại đạt tỷ lệ từ 94,63% trở lên so với chỉ tiêu giao. Công tác thu quỹ BHXH, BHYT được 64,662 tỷ đồng/135,954 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,56 % (tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước); có 571 người được giải quyết hưởng các chế độ BHXH; Số tiền chi trợ cấp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)  trên 26,8 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn ngân sách Nhà nước trên 1,8 tỷ đồng, chi từ quỹ BHXH 25 tỷ đồng. Ngoài ra, BHXH huyện U Minh còn thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong 7 tháng đầu năm đã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính và bộ phận một cửa được 5.151 hồ sơ; có 116/116 đơn vị thực hiện giao dịch BHXH điện tử.

Để đạt được kết quả nêu trên, ngay từ đầu năm Ban Giám đốc BHXH huyện đã triển khai kế hoạch, chỉ tiêu đến toàn thể viên chức, nhân viên trong đơn vị; phối hợp với Trung tâm Viễn thông U Minh và Chi nhánh Viettel triển khai, cài đặt phần mềm giao dịch BHXH điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan và UBND xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân được 67 cuộc, với hơn 4.202 lượt người dự; phối hợp tổ chức buổi ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia của địa phương.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, BHXH huyện U Minh vinh dự nhận Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam với thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019, được BHXH tỉnh khen thưởng đột xuất với thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Trịnh Trung Kiên – Giám đốc BHXH tỉnh trao Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH huyện U Minh

Những tháng còn lại trong năm 2020, với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện trong nhân dân; tiếp tục chỉ đạo viên chức thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết các chế độ đúng quy định; chỉ đạo, kiểm tra công tác thu – chi tại các đại lý; chi trợ cấp BHXH, BHTN an toàn, chi đúng, chi đủ cho đối tượng thụ hưởng./.

  Thu Lê

                                                                                                            BHXH huyện U Minh