Cà Mau: Dự kiến, hơn 26 tỷ đồng hỗ trợ đóng BHYT cho trên 175.000 đối tượng

24/06/2020 09:04 AM


(CMO) Ngày 23/6, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng và Dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng.

Các dự thảo trên đều được thông qua tại hội nghị. Trong đó, Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều nội dung mới đã giải quyết được nhiều bất cập về quyền lợi của người được thụ hưởng.

Thực hiện việc hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (trừ người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt BHYT), ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT; tỉnh Cà Mau được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho các đối tượng nêu trên, 30% còn lại do người tham gia tự đóng. Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, UBND tỉnh có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Riêng học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT; phần còn lại do người tham gia tự đóng là 70% mức đóng. Tuy nhiên, nếu học sinh, sinh viên được tham gia BHYT theo hộ gia đình thì chỉ tự đóng ở mức từ 40-60% mức đóng; mức người tham gia tự đóng này thấp hơn so với các trường hợp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, do đó mất đi ý nghĩa của việc hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và không có lợi cho người tham gia BHYT. 

Từ thực tế nêu trên, để thực hiện tốt chính sách BHYT trong thời gian tới, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau là rất cần thiết.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngoài mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, như sau: Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT); Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nêu trên thì dự kiến ngân sách cấp tỉnh phải tăng chi hàng năm khoảng 26,528 tỷ đồng, tương ứng với 175.827 đối tượng. Cụ thể: đối tượng thuộc hộ cận nghèo là 25.360 người, với số kinh phí hỗ trợ là 6,120 tỷ đồng; đối tượng thuộc gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) là 600 người, với số kinh phí hỗ trợ là 135 triệu đồng; đối tượng học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh là 149.867 người (đã bao gồm các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc các trường tư thục), với số kinh phí hỗ trợ là 20,273 tỷ đồng./.

Đặng Duẩn