Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

20/07/2020 09:17 AM


Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-STP-BHXH ngày 14/7/2020 giữa Bảo hiểm xã hội và Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau về phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020. Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 17/7/2020 BHXH tỉnh, BHXH huyện đã có buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại hội trường Sở Tư pháp Cà Mau, hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình; Hội trường UBND xã Phú Hưng, huyện Cái Nước; Hội trường UBND xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau - Trịnh Trung Kiên tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại Sở Tư pháp

Qua 04 buổi tuyên truyền có sự tham dự của gần 300 đại biểu là Cộng tác viên Bản tin Tư pháp; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng ấp khóm và cán bộ đoàn thể ở cơ sở.

Tại các buổi tuyên truyền, đại biểu được nghe báo cáo viên BHXH khái quát những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là hai nội dung về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Đại biểu dự hội nghị tại Sở Tư pháp

Các nội dung sau khi được triển khai đã thu hút được sự quan tâm của đại biểu, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT góp phần nâng cao nhận thức cho lực lượng Cộng tác viên Bản tin Tư pháp; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng ấp khóm và cán bộ đoàn thể ở cơ sở đối với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Đại biểu dự hội nghị tại hội trường UBND xã Biển Bạch Đông

Công tác phối hợp tuyên truyên truyền giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Sở Tư pháp là một kênh thông tin để tiếp tục chuyển tải những quan điểm Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia, từ đó đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nội dung Kế hoạch, thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phổ biến, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua các cuộc hội nghị, các lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh./.

Bài, ảnh: Nguyễn Đạt

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau