Tỉnh Cà Mau hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng thụ hưởng từ nguồn ngân sách địa phương

28/07/2020 09:22 AM


Ngày 10/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ 12 ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

Theo Nghị quyết, ngoài mức hỗ trợ đóng (BHYT) từ ngân sách Trung ương theo quy định của Luật BHYT, ngân sách địa phương hỗ trợ: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%). Học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Việc địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nhằm tạo điều kiện cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh được tham gia BHYT, được hưởng các chính sách của nhà nước về BHYT. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

                                                                                                Phạm Minh Hải

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau