08/05/2020 04:52 PM

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), cả nước đã có 574.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gấp đôi so ...

Nghị quyết 28-NQ/TW: Từng bước đưa chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH