Đại hội đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau lần thứ VII

03/06/2020 07:55 AM


Sáng 29/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành Đại hội Đảng viên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội”. 62/63 đảng viên về dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra như: phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng cao so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2015, có hơn 856.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đạt trên 99% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 73% dân số, đến năm 2019, có hơn 1 triệu người tham gia, đạt trên 100% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 89%. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2015 có trên 1.000 người, năm 2019 có trên 8.800 người, tăng 770% so với đầu nhiệm kỳ, đưa Cà Mau trở thành 1 trong 5 tỉnh, thành phố có số người phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng cao so với cả nước.

 

Thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng việc giải quyết kịp thời các chế độ cho trên 97.000 lượt người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trên 30.000 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo chi trả lương hưu cho gần 9.000 người; bình quân hằng năm có trên 3 triệu lượt người khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Năm 2015, số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 917 tỷ đồng, đến năm 2019 tăng lên hơn 1.800 tỷ đồng. Đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho 388.000 hộ gia đình được cấp mã số bảo hiểm xã hội. Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; cắt giảm, đơn giản hóa đến 90% số lượng thủ tục hành chính. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 12 đảng viên mới; hằng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đều được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng – Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trịnh Trung Kiên tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Ông Trịnh Trung Kiên tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau khóa VII. Đại hội cũng tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.

Minh Giám

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau