Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tại công đoàn cơ sở

20/07/2020 04:51 PM


Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Công đoàn đối với cán bộ Công đoàn cơ sở. Trong 02 ngày vừa qua (ngày 16 và 17/7/2020), Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Cà Mau đã tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cán bộ Công đoàn.

Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch CĐVC, đến dự, phát biểu khai mạc và trực tiếp triển khai những nội dung cơ bản đối với các lớp bồi dưỡng nêu trên.

Đối tượng lớp tập huấn là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Trưởng hoặc Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân của 72 Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC.

Thông qua 04 lớp tập huấn, có trên 210 cán bộ Công đoàn cơ sở đến dự và được trang bị những kiến thức, quy trình cơ bản như: Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; tài chính, tài sản; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; … qua đó góp phần nâng cao năng lực và kiến thức, bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới./.

An Long

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau