Đoàn viên chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tìm hiểu pháp luật

30/07/2020 03:23 PM


Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên có dịp tìm hiểu, nghiên cứu chính sách pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, làm cơ sở cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Ngày 24/6/2020, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 7 với chủ để “Tìm hiểu pháp luật”.

Tại buổi sinh hoạt, các nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 19/5/2020 về sửa đổi một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác Văn thư của Chính phủ đã được triển khai, phổ biến đến đoàn viên. Đồng thời, đi sâu thảo luận, chia sẻ và thực hành kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, đây được xem là nội dung xuyên suốt, gắn liền trong quá trình công tác, làm việc của đoàn viên.

Thời gian qua, phong trào tìm hiểu pháp luật luôn được Chi đoàn BHXH tỉnh quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức như: phổ biến tài liệu, triển khai trực tiếp, tủ sách pháp luật, viết bài theo chủ đề,…

Qua buổi sinh hoạt, đã giúp đoàn viên hiểu, nắm rõ các quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, công tác văn thư, hạn chế những thiếu sót, sai sót về mặt thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, giúp nâng cao năng lực tham mưu, đẩy nhanh thời gian giải quyết công việc với hiệu quả cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020./.

Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau